onsdag, juni 27, 2007

Californiske hjemmesygeplejersker anvender monitoreringsteknologi til at forbedre plejen

Nyhedstjenesten iHealthBeat beretter med Salinas Californian som kilde. at hjemmesygeplejerskernes forening i Californien stiller hjemme-monitoring systemer til rådighed for at hjælpe hjertesyge patienter med at styre deres lidelse og reducere genindlæggelser.
Udstyret er til nu kun udleveret til patienter med congestiv hjertesvigt eller kronisk obstruktiv lungelidelse.

Patienterne anvender to former for monitorer i deres hjem, der forbinder dem med sygeplejersken. Det ene er via videokamera to gange om ugen. Det andet er en daglig måling af de vitale værdier, som sendes dagligt. Monitorerne er udstyret med et stetoskop, skala og blodtryksmanchet, der kan transmitere data til sygeplejerskens computer.

Når informationen er sent, kontrollerer sygeplejersken de indkomne data på computeren. Her kan hun også se en oversigt over patientens vitale data og statistikker. Sygeplejerskerne kan også bedømme et dagligt spørgeskama om patientens livsstil. Svarene derfra kan give anledning til sygeplejefaglig eller medicinsk intervention, der skal være med til at mindske genindlæggelser. Computeren markerer automatisk alle værdier og svar der er uden for normalen med rødt.

En anden fordel ved systemet er at det har en patientuddannende effekt, idet det lærer patienten at genkende og reagere hensigtsmæssigt på tegn og synptomer, hvilket igen kan lede til tidlig intervnetion. (Beyak, Salinas Californian, 6/21).

Ingen kommentarer: