onsdag, september 19, 2007

Skolesygeplejersker involveret i telemedicinsk projekt

iHealthBeat refererer at Akron Children's Hospital i Ohio anvender telemedicins udstyr til at forbinde med 2 skoler for mentalt og fysisk handicappede børn, således at børnene ikke behøver at forlade skolerne for at komme til kontrol, skriver the Akron BeaconJournal.
Tiltaget, der kaldes Tele-Health-Kids, tillader syge elever at modtage pleje pr. distance.
Skolesygeplejrsker undersøger eleverne med særlige instrumenter, hvorefter data, lyd og billeder sendes til den undersøgende pædiater vha en computer.
Børnelæger fra Cleveland Clinic Family Health Center, Children'sHospital Physician Associates and Pediatric Consultants bedømmer derefter de indkomne data og, hvis nødvendigt dirigerer skolesygeplejersken gennem en live undersøgelse med brug af edbstyrede videokameraer i skolens konsultationsrum.
Projektet har kørt om pilot sommeren over, men vil nu blive rullet ud i begge skoler i dette efterår, når semestret starter.
Projektet har modtaget en 3 årig fondsbevilling fra The Office for the Advancement of Telehealth within the Health Resources andServices Administration på 750,000 $.
En del af midlerne vil også blive anvendt til at frikøbe de deltagende læger. Det er målet at få sygeforsikringen til at betale for den udvidede telemedicinske service.
Hospitalet bidrager selv med 79,000 $ til projektet, skriver bladet (Powell, Akron Beacon Journal, 7/27).

http://www.ihealthbeat.org/articles/2007/7/27/Ohio-Hospital-Taps-Telemedicine-To-Treat-Disabled-Students.aspx#

Ingen kommentarer: